Staka opførte en række satster skrevet over et forslag til en ny islandsk forfatning med naturen i centrum. Pga. corona-pandemien kunne Staka ikke deltage live på festivalen i Island, men satserne blev i stedet optaget og afspillet til kunstbegivenheden IN SEARCH OF MAGIC – A PROPOSAL FOR A NEW CONSTITUTION FOR THE REPUBLIC OF ICELAND af Libia Castro & Ólafur Ólafsson and the Magic Team.

  Koncept:

Billedkunstduoen Libia Castro & Ólafur Ólafsson har samlet en stor gruppe forskellige komponister, indenlandske og udenlandske, musikere, foreninger, aktivister og borgere for i samarbejde at skabe en flerstemmig musikalsk og visuel forestilling med alle de 114 artikler i det nye islandske forfatningsforslag fra 2011.

Staka har indspillet og filmet tre nykomponerede satser, med tekst fra tre forskellige paragraffer fra Islands endnu ikke vedtagne nye gundlov. To af satserne er nogle af de vigtigste i den nye grundlov, artikel 33 og 34, da de omhandler folkets ejerskab af landets naturressourcer –  det er essensen af den nye grundlov.   En ny demokratisk forfatning til Island:

Udarbejdelsen af en ny forfatning blev lanceret på anmodning af folket i kølvandet på Islands politiske og økonomiske sammenbrud i 2008. Det centrale mål var at fremme et mere demokratisk og retfærdigt samfund. Projektet tiltrak verdensomspændende opmærksomhed for sin fremadrettede og demokratiske tilgang. Den 20. oktober 2012 stemte nationen for den nye forfatning i en folkeafstemning. Det er dog endnu ikke lovgivet af Alþingi.

Nu, otte år senere, ønsker Libia & Ólafur and the Magic Team at aktivere kunstens mandat og magi til at håndtere det store og vigtige spørgsmål, som kravet om en ny forfatning er – ikke mindre i dag end dengang. Ved at samle en forskelligartet gruppe af kunstnere og borgere arbejder kunstduoen i ånden af den folkelige bevægelse, der krævede et systemskifte og opfordrede til et mere åbent, aktivt demokrati, hvor alles stemmer bliver hørt.